Thiết kế Sáng tạo

Thiết kế miễn phí

In ấn Giá rẻ

In nhanh lấy ngay

Giao hàng tận nơi

Ship cod toàn quốc

Khuyến mại hấp dẫn

Ưu tiên khách hàng cũ

Gi?i thi?u chung v? Công ty In ?ông Nam

Tác giả: admin Đăng lúc 11:33 AM 21/01/2019

1111111111111

Ho?t ??ng lâu n?m trong l?nh v?c thi?t k? các s?n ph?m ?? h?a qu?ng cáo, in ?n s?n xu?t các ?n ph?m ngành gi?y, bao bì nilon... Trang trí, thi công n?i th?t, ngo?i th?t sân v??n ti?u c?nh. Công ty Indongnam ?ã và ?ang t?o d?ng ???c ni?m tin và ngày càng ph?c v? ?a d?ng ??i tác, khách hàng trong n??c và khách hàng n??c ngoài ho?t ??ng t?i Vi?t Nam. S?n ph?m d?ch v? sáng t?o c?a indongnam ???c ?ng d?ng r?ng rãi trong công vi?c s?n xu?t kinh doanh, phát tri?n th??ng hi?u c?a các doanh nghi?p.

Tiêu chí ho?t ??ng c?a chúng tôi là h??ng ??n l?i ích khách hàng, luôn t?o ra nh?ng s?n ph?m thi?t k? ?? h?a sáng t?o nh?t, Luôn n? l?c gi?m chi phí t?i ?a cho các s?n ph?m in ?n s?n xu?t... giúp khách hàng ti?t ki?m ?áng k? chi phí qu?ng cáo truy?n thông.
 

Các m?ng ho?t ??ng chính c?a indongnam bao g?m


THI?T K? SÁNG T?O

Thi?t k? Th??ng hi?u: Bao g?m thi?t k? logo và quy chu?n h? th?ng nh?n di?n th??ng hi?u doanh nghi?p s? d?ng cho v?n phòng, quy chu?n h? th?ng nh?n di?n s?n ph?m bao bì nhãn mác s? d?ng cho bán hàng.
- Thi?t k? Qu?ng cáo truy?n thông: Bao g?m thi?t k? các s?n ph?m ph?c v? cho bán hàng t? h? th?ng qu?ng cáo ngoài tr?i ??n các s?n ph?m in ?n khác.
Thi?t k? ?n ph?m: Bao g?m các ?n ph?m ???c phép l?u hành theo quy ??nh và các ?n ph?m l?u hành h?i b? ho?c ph?c v? m?c ?ích qu?ng bá th??ng hi?u s? d?ng n?i b? nh? thi?t k? sách, báo, t?p chí, catalogue, k? y?u, l?ch...
- Thi?t k? bao bì nhãn mác: Bao g?m thi?t k? các lo?i bao bì h?p, bao bì gói, bao bì túi... thu?c các ch?t li?u khác nhau ph?c v? s?n xu?t kinh doanh
Thi?t k? n?i th?t: Bao g?m thi?t k? n?i th?t nhà ?, n?i th?t v?n phòng, Trang trí sân v??n, ti?u c?nh khuôn viên theo phong th?y.
Thi?t k? website: Bao g?m thi?t k? giao di?n và vi?t code cho website, thi?t k? banner và icon ?ng d?ng trên internet.


công ty in ?ông Nam

M?t s? hình ?nh ho?t ??ng c?a team V?n phòng và x??ng in ?ông Nam

 

IN ?N S?N XU?T

X??ng in ?ông Nam trang b? ??y ?? máy in offset, máy in ?ng ??ng và máy gia công sau in ph?c v? t?i ?a nhu c?u in ?n s?n xu?t ngành gi?y và bao bì nilon c?a khách hàng.

- In offset: Ph?c v? cho s?n xu?t ?n ph?m ngành gi?y t? ?n ph?m v?n phòng, ?n ph?m truy?n thông ??n bao bì nhãn mác...
- In ?ng ??ng: Ph? v? cho s?n xu?t các lo?i bao bì nh?a s? l??ng l?n, thành ph?m là các lo?i túi nilon ph?c v? cho s?n xu?t, kinh doanh hàng hóa.
- In l??i: h? tr? cho 2 lo?i máy trên, dùng in các s?n ph?m v?i s? l??ng ít ho?c có quy cách khác bi?t không áp d?ng ???c cho in công nghi?p
- In phun k? thu?t s?: G?m máy in phun c? l?n dùng in các s?n ph?m qu?ng cáo ngoài tr?i; Máy in phun c? nh? dùng in các s?n ph?m c?n l?y nhanh.


x??ng in ?ông nam t?i hà n?i

Phân x??ng in offset


x??ng in ?n giá r? t?i hà n?i

Phân x??ng gia công sau in offset
 

Indongnam c?m ?n khách hàng ?ã luôn ?ng h?p, h?p tác v?i chúng tôi trong su?t nh?ng n?m qua. ?? ngày càng hoàn thi?n và phát tri?n h?n, chúng tôi luôn l?ng nghe, ti?p thu ý ki?n ?óng góp t? phía khách hàng nh?m nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m d?ch v?, luôn ??i m?i công ngh?, ?áp ?ng t?t nh?t v? ch?t l??ng và gi?m giá thành s?n ph?m.

Dongnam Design Co., LTD

111 Chia sẻ và đánh giá bài viết 9991

Gi?i thi?u chung v? Công ty In ?ông Nam 5/ 5, tổng số 3 lượt bình chọn

CÔNG TY THIẾT KẾ IN ĐÔNG NAM

Văn phòng: 76 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN
Xưởng SX: Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel/fax: 02435668470 - 02466835625
Email: info@hyundai3skontum.vn
Skype: dongnamdesign 

Bài viết cùng danh mục
Xem thêm
Bài viết được nhiều người quan tâm
Khách hàng đánh giá dịch vụ
 • Ngọc Hà
  Ngọc Hà 3 ngày trước

  Thông tin: 3 ngày trước KH : Ngọc Hà Địa chỉ: Hà Nội

  Dịch vụ uy tín

 • Queen bee
  Queen bee 28 ngày trước

  Thông tin: 28 ngày trước KH : Queen bee Địa chỉ: Quảng Ninh

  Dịch vụ in ấn rất nhiệt tình, in đẹp và giao hàng đúng hẹn. Mình ở xa lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp như vậy. Cảm ơn In Đông Nam

 • Anh Trung
  Anh Trung 1 tháng trước

  Thông tin: 1 tháng trước KH : Anh Trung Địa chỉ: Hải Dương

  In ấn đẹp, tuy không quá rẻ nhưng chất lượng rất ưng. nhất là in card visit rất nhanh mà đẹp. so sánh với mấy xưởng in ở đây thì đáng đồng tiền đấy!

Đánh giá của bạn cho dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ In ấn

In Đông Nam là công ty In ấn lâu năm uy tín tại Hà Nội, Xưởng in Đông Nam chuyên cung cấp dịch vụ in ấn giá rẻ và in nhanh lấy ngay đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng từ doanh nghiệp đến cá nhân
Liên hệ với chuyên viên tư vấn

Ms. Thùy Trang

02466835625

/zalo: 0355998698

trangacmilan

thuytrang@hyundai3skontum.vn

Ms. Lan Anh

0243566 8470

/zalo: 0363819936

vuongphan333

lananh@hyundai3skontum.vn

Ms. Yến

02435668470

/zalo: 0365469946

live:vu.ngoc.yen

ngocyen@hyundai3skontum.vn

TV Thiết kế 1

0904287467

/zalo: 0904287467

dongnamdesign

dongnamdesign@gmail.com

Gửi yêu cầu đến In Đông Nam

Gửi yêu cầu thiết kế - in ấn cho chúng tôi theo form sau:

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây