Thiết kế Sáng tạo

Thiết kế miễn phí

In ấn Giá rẻ

In nhanh lấy ngay

Giao hàng tận nơi

Ship cod toàn quốc

Khuyến mại hấp dẫn

Ưu tiên khách hàng cũ

Thi?t k? bao bì v? h?p s?n ph?m

Tác giả: admin Đăng lúc 11:18 PM 24/02/2019

Thi?t k? bao bì, thi?t k? v? h?p và nhãn mác s?n ph?m luôn ???c các doanh nghi?p s?n xu?t hàng hóa quan tâm và ??u t?.


V?i mong mu?n s?n ph?m c?a mình n?i b?t và thu hút ng??i tiêu dung thì bên c?nh ch?t l??ng c?a s?n ph?m thì tính th?m m? c?a thi?t k? bao bì ?óng góp m?t ph?n h?t s?c quan tr?ng cho s? c?nh tranh ?ó. ??i v?i m?i ngành hàng, m?i lo?i hình và m?c ?ích s? d?ng c?a s?n ph?m thì bao bì có nh?ng ??c tr?ng riêng, phù h?p v?i tính ch?t, xu h??ng thi?t k? c?a ngành hàng ?ó. Tuy nhiên m?t thi?t k? bao bì, thi?t k? nhãn mác ???c xem là ??p và hoàn h?o, theo chúng tôi bao bì, nhãn mác ?ó ph?i h?i t? ???c nh?ng y?u t? sau:
 

Thi?t k? bao bì, thi?t k? v? h?p s?n ph?m và nhãn mác

Công n?ng s? d?ng: Ki?u dáng bao bì mang l?i d? ti?n ích, thi?t k? thông minh cho bao bì v? h?p giúp ng??i tiêu dùng d? s? d?ng, c?m th?y thích thú, hài lòng là m?t trong nh?ng y?u t? t?o nên thành công cho s?n ph?m.
 

Giá tr? th?m m?: V?i m?c ?ích s? d?ng lâu dài, t?c là thi?t k? bao bì, thi?t k? v? h?p và nhãn mác không ch? giúp thu hút, kích thích ng??i tiêu dùng ? th?i ?i?m hi?n t?i mà r?t nhi?u n?m sau m?u thi?t k? ?óv?n không bì l?i th?i. Bao bì, v? h?p, nhãn mác chính là chi?c áo c?a s?n ph?m. ?? có m?t trên thì tr??ng thì s?n ph?m và  m?u bao bì ph?i qua r?t nhi?u công ?o?n s?n xu?t c?ng nh? th? t?c pháp lý nh? ch?t l??ng, m?u mã, ki?u dáng… Chính vì th? các doanh nghi?p không h? mu?n thay ??i thi?t k? bao bì khi s?n ph?m ?ã quen thu?c v?i ng??i tiêu dùng.
 

S? phù h?p: Thi?t k? bao bì, nhãn mác ph?i phù h?p v?i ??c ?i?m, tính ch?t c?a t?ng nhóm ngành, lo?i hình s?n ph?m. S? phù h?p v? m?t thi?t k? các y?u t? nh? màu s?c, hình ?nh, b? c?c; S? phù h?p v? m?t in ?n, s?n xu?t bao g?m ch?t li?u, ??nh l??ng…
 

Ngoài ra còn r?t nhi?u y?u t? khác ?? ??t ???c giá tr? th?m m? cao nh?t cho bao bì, nh?ng y?u t? này chúng tôi s? t? v?n thi?t k? riêng cho t?ng lo?i s?n ph?m c? th?.
R?t nhi?u s?n ph?m thi?t k? bao bì nhãn mác thu?c nhi?u l?nh v?c ???c thi?t k? b?i indongnam ?ã và ?ang có m?t trên th? tr??ng. Khách hàng c?a chúng tôi là các doanh nghi?p s?n xu?t, kinh doanh th?c ph?m, D??c ph?m, hóa m? ph?m, hàng tiêu dùng, thi?t b? công nghi?p, quà t?ng…


Thi?t k? bao bì v? h?p th?c ph?m ch?c n?ng

Thi?t k? bao bì v? h?p th?c ph?m ch?c n?ng


Quy trình thi?t k? bao bì v? h?p t?i In ?ông Nam

T? v?n thi?t bao bì: ??i v?i m?i lo?i s?n ph?m ??u có tính ch?t và ??c ?i?m riêng, làm sao ?? m?u bao bì s?n ph?m có style riêng, khác bi?t mà v?n gi? ???c xu h??ng chung c?a s?n ph?m.

Nghiên c?u, thi?t k? demo s?n ph?m: ?? có ???c m?u thi?t k? ??p và phù h?p c?n có s? nghiên c?u, tìm hi?u k? càng v? s?n ph?m. Sau ?ó thi?t k? ph??ng án demo g?i khách hàng duy?t ý t??ng, màu s?c

Ch?nh s?a thi?t k?: Ti?p nh?n ý ki?n ph?n h?i c?a khách hàng, designer c?a indongnam s? sàng l?c nh?ng ý ki?n ?ó ?? ch?nh s?a thi?t k? giúp m?u thi?t k? bao bì tr? nên hoàn ch?nh h?n.

Bàn giao thi?t k?: M?u thi?t k? bao bì bao g?m file g?c, file xu?t ?nh s? ???c bàn giao cho khách hàng khi h?p ??ng ???c thanh lý. Thông th??ng khách hàng s? s? d?ng d?ch v? thi?t k? và in bao bì tr?n gói t?i indongnam ?? ???c gi?m giá ho?c mi?n phí thi?t k? tùy theo s?n l??ng. Tuy nhiên m?t s? lo?i bao bì không thu?c l?nh v?c s?n xu?t c?a indongnam, chúng tôi s? bàn giao file g?c cho khách hàng ngay sau khi m?u thi?t k? ???c duy?t.


thi?t k? bao bì v? h?p th?c ph?m b? sung can xi

thi?t k? bao bì v? h?p th?c ph?m b? sung can xi


Hình ?nh ? trang này là trích m?t s? m?u thi?t k? thi?t k? bao bì, thi?t k? h?p, thi?t k? nhãn mác ?ã và ?ang có m?t trên th? tr??ng. R?t nhi?u m?u thi?t k? bao bì khác trong kho t? li?u s?n ph?m, Quý khách s? ???c tham kh?o nhi?u h?n khi s? d?ng d?ch v? c?a chúng tôi.

Xem thêm d?ch v?: IN H?P GI?Y

 

M?t s? m?u thi?t k? bao bì v? h?p gi?y c?a In ?ông Nam ?ang ???c ?ng d?ng:


thi?t k? bao bì v? h?p BB Mama

thi?t k? bao bì v? h?p BB Mama


thi?t k? bao bì v? h?p Bio Result

Thi?t k? bao bì v? h?p Bio Result


thi?t k? bao bì v? h?p B? Gan Nh?t Linh

thi?t k? bao bì v? h?p B? Gan Nh?t Linh


Thi?t k? bao bì v? h?p ??i tràng Tâm Bình

Thi?t k? bao bì v? h?p ??i tràng Tâm Bình


Thi?t k? bao bì v? h?p Erophar

Thi?t k? bao bì v? h?p Erophar


Khi có nhu c?u thi?t k? bao bì, thi?t k? h?p gi?y, hãy liên h? ngay In ?ông Nam ?? ???c t? v?n v? màu s?c, ch?t li?u c?ng nh? quy cách v? h?p nh?m ti?t ki?m chi phí và v?n có ???c m?u h?p gi?y v?a ý nh?t.

111 Chia sẻ và đánh giá bài viết 9991

Thi?t k? bao bì v? h?p s?n ph?m 0/ 5, tổng số 0 lượt bình chọn

CÔNG TY THIẾT KẾ IN ĐÔNG NAM

Văn phòng: 76 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN
Xưởng SX: Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel/fax: 02435668470 - 02466835625
Email: info@hyundai3skontum.vn
Skype: dongnamdesign 

Bài viết cùng danh mục
Xem thêm
Bài viết được nhiều người quan tâm
Khách hàng đánh giá dịch vụ
 • Ngọc Hà
  Ngọc Hà 3 ngày trước

  Thông tin: 3 ngày trước KH : Ngọc Hà Địa chỉ: Hà Nội

  Dịch vụ uy tín

 • Queen bee
  Queen bee 28 ngày trước

  Thông tin: 28 ngày trước KH : Queen bee Địa chỉ: Quảng Ninh

  Dịch vụ in ấn rất nhiệt tình, in đẹp và giao hàng đúng hẹn. Mình ở xa lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp như vậy. Cảm ơn In Đông Nam

 • Anh Trung
  Anh Trung 1 tháng trước

  Thông tin: 1 tháng trước KH : Anh Trung Địa chỉ: Hải Dương

  In ấn đẹp, tuy không quá rẻ nhưng chất lượng rất ưng. nhất là in card visit rất nhanh mà đẹp. so sánh với mấy xưởng in ở đây thì đáng đồng tiền đấy!

Đánh giá của bạn cho dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ In ấn

In Đông Nam là công ty In ấn lâu năm uy tín tại Hà Nội, Xưởng in Đông Nam chuyên cung cấp dịch vụ in ấn giá rẻ và in nhanh lấy ngay đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng từ doanh nghiệp đến cá nhân
Liên hệ với chuyên viên tư vấn

Ms. Thùy Trang

02466835625

/zalo: 0355998698

trangacmilan

thuytrang@hyundai3skontum.vn

Ms. Lan Anh

0243566 8470

/zalo: 0363819936

vuongphan333

lananh@hyundai3skontum.vn

Ms. Yến

02435668470

/zalo: 0365469946

live:vu.ngoc.yen

ngocyen@hyundai3skontum.vn

TV Thiết kế 1

0904287467

/zalo: 0904287467

dongnamdesign

dongnamdesign@gmail.com

Gửi yêu cầu đến In Đông Nam

Gửi yêu cầu thiết kế - in ấn cho chúng tôi theo form sau:

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây